-

-----

Vikram Award

NAMITA CHANDEL
CANOEING – KAYAKING

 

POORVI SONI
WOOSHOO

 

SHALINI SANKATH
SHOOTING

 

SHRAAVYA DRONADULA
TAEKWONDO

 

RISHABH MEHTA
HORSERIDING

 

SAMEER VERMA
BADMINTON

 

NEETU SINGH
KABADDI

 

ANKIT CHINTAMAN
KHO-KHO

 

KAMAL KUSHWAH
THROWBALL

 

RAVI KUMAR SUSARIYA
CYCLING